Bakım

Cihazların kontrol edilmesi ; mevcut yerinde sabit olup olmadığına bakılması.
Elektrik bağlantılarının kontrolü ve temizlenmesi
Tüm elektrik aksam kontrölü, aksaklıkların tespiti
Performans kontrolü
Filtre ve serpantin temizliğinin yapılması.
Fan motorunun çalışıp çalışmadığının kontolü.
Boru bağlantılarında sızıntı ve kaçak olup olmadığının kontrolü , var ise bunların giderilmesi.
Termostadının işlerliğinin kontrolü.
Motorlu vana mevcut ise işlerliğinin kontrol edilmesi.
Sıhhi tesisat ve diğer diğer mekanik tesisatta oluşabilecek arızalara müdahale edilerek çözüme gidilmesi.
Vanaların düzgün olarak çalışıp çalışmadığıjnın kontrol edilmesi
Vana gövdesi üzerinde ve bağlantılarında kaçak olup olmadığının kontrolü
Flanşlı vanaların flanş kısımlarından sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi
Pislik tutucuların sökülerek temzilenmesi.
Pislik tutucu kovan telinin hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi
Pislik tutucu ve check valf gövdeleri ile bağlantı noktalarında kaçak olup olmadığının kontrolü