Hijyenik Klima Santralleri

Steril ortam yaratmak ve bu steril ortamın ısı, nem ve basıncını istenilen parametrelerdetutmak amacıyla kullanılırlar.
Yoğun Bakım Üniteleri.
Ameliyathaneler.
Yeni Doğan Üniteleri.
İlaç üretim alanları, laboratuarlar gibi hijyenik çalışma alanları ve ortamlar gerektiren
mekanlarda kullanılır.