MİSYONUMUZ

Şirketimizin bilgi ve becerisi ile müşterilerimizin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak

Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak

Amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, evrensel değerler içerisinde gerçekleştirmek

VİZYONUMUZ

Bünyesinde bulunan mevcut faaliyetleri yanında, ülke ekonomisine katkıda bulunacak yurtdışı projelerini takip etmek ve gerek mekanik uygulamalar gerekse ürünlerimizin İhracatı ile ilgili çalışmalarını sürdürmek.

Kalitesi ve verimliliği yüksek olan yeni projelerin yatırıma dönüşmesi için ülke ekonomisi ve global ekonominin koşulları dikkate alınarak gelişmelerin izlenmesi, birikimlerin ekonomik karlılığı olan alanlarda değerlendirilmesi